Hemsida

Sidan uppdaterad 2024-05-29

Nästa evenemang:

KILAVECKAN 30/6 - 7/7

Det kommer att finnas både nya och förändrade programpunkter i "vårt" utbud.

Verksamheten är ett samarbete med flera föreningar i hela Kila.

Våra programpunkter kommer att presenteras utförligt här på hemsidan. En helt ny tävling utlovas!

Men givetvis kommer du att finna hela programmet här och i nästa nr av Byalagsbladet.

?

Dags igen för
böcker!

Plats för våra aktiviteter
Bygdegården i Kärrholmen
om inget annat anges.

En påminnelse att betala medlemsavgiften för 2024 nu!

Bg-nr 773-9550 eller Swish 1231658996

100 kr för vuxna, 50 kr /barn och ungdom tom 20 år, 300 kr /familj. Ange namn!
Samma avgift som i fjol och efter beslut på årsmötet, samma nästa år.

Du är alltid välkommen med idéer och synpunkter på verksamheten till styrelsen.
Ännu icke medlem i Bygdegårdsföreningen?

Använd formuläret här på sidan.
I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan

/Styrelsen