Styrelsen

Styrelsen 2024


Ordförande/Styrgrupp: Stefan Johansson, Cathrine Gunnarsson

Sekreterare:  Linnéa Utterdahl

Kassör: Margareta Nilsson

Vice Kassör: Aina Danielsson

Köksansvarig: Aina Danielsson

Program och studieansvariga: Cathrine Gunnarsson, Linnea Utterdahl, Lina Bodin, Lotta Emthammar

Medieansvariga: Lina Bodin, Stefan Johansson

Fastighetsansvarig: Gunnar Jansson, Per Sannes

Bokningsansvarig: Cathrine Gunnarsson

Valberedning: Yvonne Take, Anders Gunnarsson, Catharina Stålberg

Revisorer: Runa Mohlin och Carina Carlsson

 

Kila Östra Bygdegårdsförening är medlem i Bygdegårdarnas Riksförbund och har nära samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.

 

Medlemsavgift 2024 är: 
100 kr/vuxen,
50 kr /barn, ungdom tom 20 år
eller 300 kr /familj 

 

Medlemsavgifter, hyresbelopp, kondoleanser eller andra gåvor insättes på:

Bg-nr 773-9550

Swish 1231658996

 

Årsmötesprotokoll justerad 2021             Årsmötesprotokoll justerad 2022             Årsmötesprotokoll justerad 2023

Verksamhetsberättelse 2020                    Verksamhetsberättelse 2021                     Verksamhetsberättelse 2022

Verksamhetsplan 2021                             Verksamhetsplan 2022                             Verksamhetsplan 2023


Årsmötesprotokoll justerad 2024

Verksamhetsberättelse 2023

Verksamhetsplan 2024