Styrelsen

Styrelsen 2023

Ordförande/Styrgrupp: Stefan Johansson, Margareta Nilsson, Cathrine Gunnarsson

Vice Ordförande: Cathrine Gunnarsson

Sekreterare:  Linnéa Utterdahl

Kassör: Margareta Nilsson

Vice Kassör: Sven Melin Svensson

Köksansvarig: Aina Danielsson

Programansvariga: Sven Gerdin, Cathrine Gunnarsson, Linnea Utterdahl, Lina Bodin

Studiesamordnare: Sven Gerdin

Medieansvariga: Sven Gerdin Hemsidan, Lina Bodin Facebook, Stefan Johansson

Fastighetsansvarig: Gunnar Jansson, Per Sannes

Bokningsansvarig: Cathrine Gunnarsson

Valberedning: Anders Gunnarsson (sammankallande), Yvonne Take, Nina Stålberg

Revisorer: Runa Mohlin och Carina Carlsson


Kila Östra Bygdegårdsförening är medlem i Bygdegårdarnas Riksförbund och har nära samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.Medlemsavgift 2023 är: 
100 kr/vuxen,
50 kr /barn, ungdom tom 20 år
eller 300 kr /familj Medlemsavgifter, hyresbelopp, kondoleanser eller andra gåvor insättes på:

Bg-nr 773-9550

Swish 1231658996


Årsmötesprotokoll justerad 2021             Årsmötesprotokoll justerad 2022          Årsmötesprotokoll justerad 2023

Verksamhetsberättelse 2020                   Verksamhetsberättelse 2021                Verksamhetsberättelse 2022

Verksamhetsplan 2021                            Verksamhetsplan 2022                          Verksamhetsplan 2023