Historik

Historik


 Byggnaden uppfördes 1920 som skola, då den gamla skolan hade brunnit ned 1914. Övre våningen inreddes till lärarbostad.  Nedre våningen – skolan - bestod av två lärosalar, en för ”småskolan” klasserna 1-2 och en för ”folkskolan” klasserna 3-7.


Eleverna kom från barnrika gårdar runt omkring och det lär ha varit trångt i de små klassrummen.  Rummen värmdes upp med vedeldade kaminer med tillhörande vedlårar, vilka de äldre eleverna  fick hjälpas åt att fylla  när kylan satte in om vintrarna.

  I korridoren som skilde klassrummen fanns väggfasta bänkar med klädkrokar ovanför. Här gymnastiserades det enligt fader Lings metoder och här åts även den medhavda matsäcken- om man hade någon.Om vädret tillät satt barnen gärna under det jättestora trädet ute på  norrsidan av huset. Trädet - en ask – står fortfarande kvar!

Så kom 50-talet. Industrialiseringen och urbaniseringen medförde att barnantalet ute på landsbygden drastiskt minskade. 1954 lades skolaverksamheten ner.

Sju år senare bildades Kila Östra Bygdegårdsförening, som för en symbolisk summa fick överta fastigheten. Övervåningen hyrdes då ut till en familj och skollokalerna användes någon enstaka gång per år som samlingslokal av bygdens folk.

1978 väcktes det nytt liv i skolan eller Bygdegården, som den nu kallades. Ett omfattande renoveringsarbete tog sin början. Sakta med säkert förvandlades den gamla skolan till en mötesplats med väl fungerande lokaler. Det mesta av arbetet utfördes ideellt av engagerade och entusiastiska människor i bygden.

  Bygdegården blev centrum och mötesplats för både unga och gamla.

Musik, teater, föredrag, sammanträden, utbildning/studiecirklar, kyrkliga aktiviteter, dans, motion, utställningar och privata fester har sedan avlöst varandra under åren.

  Den möblerade lägenheten har också varit både långtids- och korttidsuthyrd.