Styrelsen

Välkommen till

Kila Östra Bygdegårdsförening

i Kärrholmen

Sidan uppdaterad

            2020-09-16


Styrelsen 2020

             

Ordförande: Lars Anders Sjögren

Vice Ordförande:Jan-Erik Ström

Sekreterare:Cathrine Gunnarsson

Kassör: Sven Melin Svensson

Köksansvarig: Aina Danielsson

Programansvariga: Jan-Erik Ström och Sven Gerdin

Barn/Ungdomsansvarig: Chatrine Gunnarsson

Studiesamordnare: Sven Gerdin

          Vice Studiesamordnare: Ewa Sjögren

          Medieansvariga: Lars.Anders Sjögren, Ewa Sjögren

          Bokningsansvariga: Jan-Erik Ström och Chatrine Gunnarsson

          Fastighetsansvarig: Lars Anders Sjögren

          Webansvarig: Sven Gerdin
Hustomtar Jan-Erik Ström

                  Lars Anders Sjögren


Valberedning: Chatarina Grammenis, Anders Gunnarsson, Yvonne Take


Revisorer: Runa Mohlin och Carina Karlsson


Kila Östra Bygdegårdsförening är medlem i Bygdegårdarnas Riksförbund och har nära samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.Medlemsavgift 2020 är: 
100 kr/vuxen,
50 kr /barn
eller 300 kr /familj Medlemsavgifter, hyresbelopp, kondoleanser eller andra gåvor insättes på:

Bg-nr 773-9550

Swish 1231658996