Styrelsen

Välkommen till

Kila Östra Bygdegårdsförening

i Kärrholmen

Styrelsen 2014

Ordförande: Jan-Erik Ström

Vice Ordförande: Lars Anders Sjögren

Sekreterare:Chatrine Gunnarsson,

Kassör, Webansvarig: Sven Melin Svensson

Köksansvarig: Aina Danielsson

Programansvariga: Jan-Erik Ström och Felicia Pettersson

Kurssamordnare: Irène Gustafsson

 

 

Hustomtar Gunnar Jansson

Herbert Kristiansson

Jan-Erik Ström

 

Valberedning:Chatarina Grammenis, Robert Danielsson och Per Johansson

 

Revisorer: Runa Mohlin och Carina Karlsson

 

Kila Östra Bygdegårdsförening är medlem i Bygdegårdarnas Riksförbund och har nära samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.

 

 

Medlemsavgiften till vår Bygdegårdsförening är f n 100 kr/vuxen, 50 kr /barn eller 300 kr /familj och år.

 

 

Medlemsavgifter, hyresbelopp, kondoleanser eller andra gåvor insättes på:

Bg-nr 773-9550