Priser - Bokning

Välkommen till

Kila Östra Bygdegårdsförening

i Kärrholmen

Priser / Bokning

 

(Gäller från 1/3 2011)

 

 

Priser Medlem Icke medlem

 

Samlingssalen (1-4h) 300 kr 450 kr

 

Samlingssalen 1 dygn 600 kr 900 kr

 

Samlingssalen 2 dygn 1000kr 1500 kr

 

För studiecirklar, kursverksamhet eller andra återkommande aktiviteter finns möjlighet att förhandla om hyran.

 

Observera att lokalerna ska lämnas städade, om så inte är fallet debiteras dubbel hyra..

 

Bokning: Jan-Erik Ström 072 422 47 55 eller någon i styrelsen

 

Medlemsavgifter, hyresbelopp, kondoleanser eller andra gåvor insättes på:

Bg-nr 773-9550